Kiihdytämme 
kestävää kasvua

Vastuullinen Alma Media

Vastuullisuus ymmärretään Alma Mediassa laajasti. Sillä tarkoitetaan vastuuta toiminnan aiheuttamista sosiaalisista, taloudellista ja ekologisista vaikutuksista, mutta myös vastuuta Alma Median julkaisemien sisältöjen yhteiskunnallisista vaikutuksista.

Alma Median tarkoitus (engl. purpose) on kiihdyttää yksilöiden, yritysten ja yhteiskunnan kestävää kasvua. Yritysvastuutyössämme onnistumme siinä parhaiten keskittymällä teemoihin, jotka nousevat esiin liiketoiminnastamme.

Alman yritysvastuun keskeiset osa-alueet

Yritysvastuun teemat

Yritysvastuun tavoitteemme

Olemme määritelleet kaikille yritysvastuun osa-alueille tavoitteet, joiden edistymisestä raportoimme säännöllisesti. Tavoitteista kerrotaan myös näillä sivuilla kunkin yritysvastuun osa-alueen yhteydessä:

Yhteiskuntavastuu

Vastuulliset tuotteet ja palvelut

Vastuu työnantajana

Vastuullinen liiketoiminta  

Yhdessä

Yritysvastuumme kehittämisessä meitä auttaa joukko luotettavia ja pitkäaikaisia kumppaneita, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Sen lisäksi kuulumme muutamiin yritysvastuuverkostoihin ja –yhteistyöelimiin, joiden välityksellä pääsemme näkemään, kuinka muut yritykset vastuutyötään harjoittavat. Näistä kumppanuuksistamme ja jäsenyyksistämme tärkeimmät on esitelty alla. 

fibsslogan_rgb_mustav_fi

 

Nuori_logo_uusi_cyan

 

 

01-RMF-GREY-YELLOW-RGB

 

Medialiitto_logo_10x

IAB_logo_slogan_rgb