Toimitusjohtajan katsaus

 

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

(julkistettu Q1/2019 osavuosikatsauksen yhteydessä 25.4.2019)

Vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä Alma Median kaikki liiketoimintasegmentit paransivat kannattavuuttaan. Digiliikevaihdon osuus liikevaihdostamme ylitti katsauskaudella 50 prosentin rajan. Digimyynnin kasvu, viime vuonna tehdyt kustannussäästötoimenpiteet sekä luopuminen tappiollisista tai heikosti kannattavista liiketoiminnoista nostivat konsernin oikaistun liikevoittomarginaalin 16,9 prosenttiin liikevaihdosta. Liikevaihtomme laski pääosin myytyjen liiketoimintojen johdosta, mutta myös painetun median markkinan painamana.

Alma Marketsin rekrytointiliiketoiminnassa näkyi yleinen talouskasvun hidastuminen. Rekrytointiliiketoiminta kasvoi, mutta hitaammin erityisesti Tšekissä ja Suomessa. Suomessa asumisen ja autoilun markkinapaikkaliiketoiminnassa hyvä vire jatkui tammi–maaliskuussa. Segmentin kuluja kasvattivat nykyisten verkkopalvelujen, kuten Etuoven jatkokehittäminen sekä panostukset uusiin tuotteisiin ja markkinoihin.

Alma Talentin Suomen medialiiketoiminnan kehitys oli katsauskaudella hyvä. Digitaalinen sisältömyynti kasvoi 21 prosenttia ja Kauppalehdessä se ylitti painetun median sisältötuottojen laskun. Myös b2b-asiakkaille suunnattu mainosmyynti kehittyi Suomessa hyvin. Ruotsissa mainonnan lasku sekä myydyt ja lopetetut toiminnot laskivat liikevaihtoa, mutta tehtyjen tehostamistoimien myötä yksikön kannattavuus parani tammi–maaliskuussa.

Alma Consumerin liikevaihdon laskusta merkittävin osa johtuu vertailukaudella toteutetusta pohjoisen lehtien divestoinnista, minkä vaikutus raportointiin poistuu toisesta vuosineljänneksestä alkaen. Orgaanisesti liikevaihtoa laskivat tammi–maaliskuussa printtimainonnan ja Iltalehden irtonumeromyynnin lasku sekä ulkoisen painovolyymin väheneminen. Kuten Alma Talentissa, myös Alma Consumerissa digisisältömyynnin kaksinumeroinen kasvu jatkui. Kannattavuutta paransivat saavutetut kustannussäästöt viime vuonna toteutetuista, segmentin integraatioon liittyneistä uudelleenjärjestelyistä sekä ulkoisten sisältöostojen vähentyminen. 

Tilauslaskutuksen ajoittuessa alkuvuoteen rahavirtamme vahvistui 30,3 miljoonaan euroon. Omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 46,1 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 33,1 prosenttia. Tunnuslukuihin vaikuttaa vuoden alussa käyttöönotettu IFRS 16 -standardi leasing-sopimusten käsittelystä. Standardin käyttöönotto kasvatti Alma Median ensimmäisen neljänneksen käyttökatetta 1,9 miljoonaa euroa sekä nettovelkoja 52,0 miljoonaa euroa. Liikevoittoon standardin käyttöönotolla ei ollut vaikutusta.

Vaikka vuotta 2019 koskevia kasvuennusteita on yleisesti laskettu ja epävarmuus on lisääntynyt, Alma Medialla on hyvät lähtökohdat tuleville vuosineljänneksille. Alma Median itäisen Keski-Euroopan maiden BKT-kasvuksi ennustetaan edelleen 2,5–4 prosenttia ja alenevaa työttömyyttä. Hyvä digitaalisen sisältömyynnin kehitys kertoo lukijoiden lisääntyvästä halukkuudesta maksaa digisisällöistä sekä oikein valituista toimenpiteistä digitilauspohjaisen toimintamallin vahvistamiseksi. Kotimaisen mainosmarkkinan nihkeys sekä kilpailutilanteen kiristyminen kotimaisten mediatalojen ja kansainvälisten alustatoimijoiden välillä jatkuu, mutta uskomme pystyvämme kompensoimaan printin laskua digimainonnan kasvulla keskimääräistä paremmin. Skaalautuva ja tehokas digitaalinen liiketoimintamalli mahdollistaa kannattavuuden parantamisen ja vahva taseemme mahdollistaa investoinnit liiketoiminnan kasvuun.
Kai_Telanne_013_370x370
Vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä Alma Median kaikki liiketoimintasegmentit paransivat kannattavuuttaan. Digiliikevaihdon osuus liikevaihdostamme ylitti katsauskaudella 50 prosentin rajan.