Toimitusjohtajan katsaus

 

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

(julkistettu Q3/2017 -osavuosikatsauksen yhteydessä 27.10.2017)

Alma Median kehitys jatkui hyvänä kolmannella vuosineljänneksellä. Oikaistu liikevoitto kasvoi heinä–syyskuussa 53 prosenttia 14,0 miljoonaan euroon. Kannattavuutta paransivat erinomainen tuloskehitys Alma Marketsissa ja kustannussäästöt aiemmin toteutetuista uudelleenjärjestelyistä Alma Talentissa, Alma Regionsissa ja yhteisissä toiminnoissa. Alma Median liikevaihto kasvoi heinä–syyskuussa 6 prosenttia 86,0 miljoonaan euroon.

Suomen talous kasvaa, mutta sen positiivinen noste ei ole tarttunut mainonnan markkinaan. Mediamainonnan määrä laski Kantar TNS:n mukaan heinä–syyskuussa 2,2 prosenttia. Taustalla voidaan nähdä jo jonkin aikaa jatkunut kehitys, jossa toisaalta vähittäiskauppa vähentää voimakkaasti sanomalehtimainontaansa ja toisaalta mainostaja-asiakkaat yleisesti investoivat omiin medioihinsa ja markkinointiteknologiaan. 

Alma Markets jatkoi kasvu-uralla. Itäisen Keski-Euroopan toimintamaissamme talouden hyvä kehitys jatkui ja tuki rekrytointiliiketoiminnan vahvaa liikevaihdon kasvua ja kannattavuuden paranemista, erityisesti Tšekissä. Kasvu jatkui myös Suomen markkinapaikoilla ja uusien verkkopalveluiden kehityshankkeet etenivät suunnitellusti. Segmentin tulosta paransi myös poistojen lasku.

Alma Talentissa kustannussäästöjen kautta parantuneen kannattavuuden lisäksi myös liikevaihto kasvoi. Kasvun taustalla olivat onnistumiset digimainonnassa ja sisältömarkkinoinnissa sekä Mediuutisten liittyminen kokonaisuudessaan osaksi Alma Talentia heinäkuussa. Alma Talentin medioiden tavoitteena on yhä vahvemmin yhdistää maksullinen digitaalinen sisältö ja laatujournalismi. Uudistuneet Talouselämä ja Kauppalehti Optio tuotiin markkinoille syyskuussa. Vuoden alussa lanseerattiin yhä paremmin asiakkaita verkossa palveleva Arvopaperi. Myös muiden Talentin medioiden uudistustyö jatkuu. 

Alma News & Life on edelleen vahvistanut jalansijaansa ohjelmallisessa ostamisessa ja mobiilimainonnassa, esimerkiksi mobiilioptimoiduissa Rich Media -toteutuksissa. Liikevaihtoa lisäsi myös Rantapallon myynnin kasvu. Kuitenkin edelleen heikentyvä irtonumeromyynti laski segmentin oikaistua liikevoittoa. Kuluja kasvattivat muun muassa panostukset Matkapörssi-palvelun uuteen varausjärjestelmään. 

Alma Regionsissa aikanaan tehdyt päätökset Lapin lehtien ja Alma Manun liiketoiminnan uudelleenorganisoimiseksi ja kustannusten karsimiseksi tuottavat tulosta.Liiketoiminta pohjoisessa on tervehtymässä. Sisältöjen kysyntä on lisääntynyt ja paino- ja jakelutoiminnan ulkoinen liikevaihto on kasvussa. Nykyinen kustannusrakenne on kuitenkin raskas, sillä sanomalehtimainonnan määrä laskee vääjäämättömästi kansantalouden kasvusta huolimatta. 

Alma Medialla on ollut jo kymmenen hyvää tuloskasvun kvartaalia ja rahoitusasema on edelleen parantunut. Omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 50,7 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 21,7 prosenttia. Alma on hyvässä tuloskunnossa kiihdyttämään kestävää kasvua niin nykyliiketoimintaa kehittäen kuin etsimällä uusia kasvualueita. 

Suomen hallitus hyväksyi syyskuussa kaupallisen television uutis- ja ajankohtaistoiminnalle tarkoitetun tuen. Alma Median kanta on, että kaupallisen median elinvoimaisuus tai uutistoiminnan monimuotoisuus ei voi rakentua valtiolta saatavien tukien varaan. Kestävää liiketoimintaa luodaan vain silloin, kun itse kyetään uudistumaan toimintaympäristön muutosten keskellä eikä verovaroin. Kaikille toimijoille tulee luoda tasavertaiset toimintaedellytykset ilman kilpailua vääristäviä tukia.

Kai_Telanne_013_370x370
Almalla on ollut jo kymmenen hyvää tuloskasvun kvartaalia ja rahoitusasema on edelleen parantunut. Alma on hyvässä tuloskunnossa kiihdyttämään kestävää kasvua niin nykyliiketoimintaa kehittäen kuin etsimällä uusia kasvualueita.