Konsernin Rakenne

Alma Mediassa on neljä liiketoimintayksikköä: Alma Markets, Alma Talent, Alma News & Life ja Alma Regions.

Alma Media -konsernin liiketoiminnasta vastaavat osakeyhtiölain mukaiset toimielimet: yhtiökokous, joka valitsee hallituksen jäsenet, sekä hallituksen valitsema toimitusjohtaja. Toimielimiä säätelee myös Alma Media Oyj:n yhtiöjärjestys.

Alma Media Oyj:n ylimpänä päättävänä elimenä toimii yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätäntävaltaansa. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Konsernin emoyhtiönä Alma Media Oyj vastaa konsernin johdosta, taloushallinnosta ja rahoituksesta, lakiasioista, strategisesta suunnittelusta, henkilöstöhallinnosta sekä sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä.

Alma Media Oyj:ssä on neljä raportointisegmenttiä: Alma Markets, Alma Talent, Alma News & Life ja Alma Regions. Konsernin emoyhtiön toiminnot raportoidaan kohdistamattomina tapahtumina. Alma News & Life ja Alma Regions -segmentit yhdistetään huhtikuussa 2018.