Alma

Kestävää kasvua liiketoimintaan

Strategia

Alma Median näkemyksen mukaan mediakulutuksen muutostrendi voimistuu ja kilpailu mainonnan investoinneista kiristyy Suomessa. Muissa Alman toimintamaissa markkinakehitys pysyy Suomea suotuisampana.

Tässä toimintaympäristössä Alma rakentaa kestävää kasvua liiketoimintaansa digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen. Työ painottuu digitaalisten sisältöjen kehitykseen ja myyntiin, palveluliiketoiminnan kasvattamiseen sekä ketteriin markkinointiratkaisuihin. Alma hakee myös mahdollisuuksia kasvaa uusille markkina-alueille.

Alma on toteuttanut strategiaa, joka yhtäällä on kasvattanut digitaalista palveluliiketoimintaa kannattavasti, ja toisaalla pitänyt perinteisen, painettuun mediaan perustuvan liiketoiminnan elinvoimaisena erilaisin tehostamistoimin.

Tulevina vuosina Alma rakentaa kasvua ja parantuvaa kannattavuutta seuraavasti:

  • Alman tavoittena on nykyisten tuotteiden ja palveluiden aktiivinen kehittäminen etenkin digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen, niiden laajentaminen sekä nykyisten liiketoiminta-alueiden vahvistaminen yritysjärjestelyin. Yhtiön tavoitteena on liikevaihdon ja markkinaosuuksien kasvattaminen erityisesti digitaalisessa mediassa ja palveluissa Suomessa, sekä kansainvälisen liiketoiminnan laajentaminen nykyiseen liiketoimintaan tukeutuen.
  • Samaan aikaan Alma hyödyntää vahvaa rahoitusasemaansa ja hakee nykyisiin liiketoiminta-alueisiin tukeutuen mahdollisuuksia laajentua uusiin tuotteisiin ja palveluihin, uusille markkinoille etenkin yritysjärjestelyin. Uudet avaukset painottuvat digitaaliseen liiketoimintaan.

Liiketoiminnan kehittämisen strategisia kehitysalueita ja tavoitteita ovat:

  • Sisällöistä saatavan liikevaihdon pitäminen nykyisellä tasollaan. Alma tavoittelee eri mediatuotteidensa digitaalisen sisältömyynnin merkittävää kasvua korvaamaan painetun median pieneneviä tilaustuottoja. Myös sisällöntuotannon tuottavuuden kasvu, laadun varmistaminen ja sisältöjen käyttökokemuksen parantaminen ovat tärkeässä roolissa.
  • Markkinointiratkaisuissa mainostajan paras kumppani. Alma tuo markkinoille uusia tuotteistuksia mainonnan ja muiden markkinointiratkaisujen alueelle hyödyntämällä käyttäytymisdatan ja analytiikan mahdollisuudet.
  • Vahvaa kasvua palveluista. Digitaalisissa palveluissa Alma tavoittelee etenkin ulkomaisen rekrytointiliiketoiminnan jatkuvaa kasvua, mutta myös Suomen markkinapaikkaliiketoiminnan sekä tietopalveluiden liikevaihdon kasvua. Muita tärkeitä kehitettäviä palvelualueita ovat jakelun ja painamisen palvelut sekä erilaiset koulutus- ja markkinointipalvelut.

Alma tiivistää edelleen sisäistä yhteistyötään konsernina, jolla on tehokkaat, digitalisoitumista tukevat yhteiset taustajärjestelmät ja -prosessit, strategiset kumppanuudet sekä kyky hyödyntää henkilöstön kehittyvää osaamista eri liiketoiminnoissa tarpeen mukaan. Alma vahvistaa sekä konsernin Alma-brändin että kärkituotteidensa tunnettuutta kuluttajien ja mainostajien piirissä.

Alman tuotteet ja palvelut toimivat tulevaisuuden kestävän kasvun alustana ihmisille, yrityksille, yhteiskunnille ja yhteisöille.