Työssä viihtyminen, hyvinvointi,
osaamisen kasvattaminen

 

Vastuullinen työnantaja

Nopeasti digitalisoituvassa ja muuttuvassa työelämässä ihmisten ydinosaaminenkin saattaa vanhentua nopeasti.
Syntyy aivan uusia työtehtäviä ja osaamistarpeita.  

Alma Median vastaus tähän murrokseen on taata työntekijöille monipuoliset kehitysmahdollisuudet 
ja rakentaa työyhteisön monimuotoisuutta pitkäjänteisesti. 

Alma Median yrityskulttuuriin kuuluu myös, että kohtelemme kaikkia työntekijöitämme
tasaveroisesti ja reilusti eettisen ohjeistuksemme mukaisesti. 

 

Toimistotyöntekijöitä kierreportaikossa

Sitoumus muistuttaa monimuotoisuuden tärkeydestä

Alma Media allekirjoitti vuonna 2016 yritysvastuuverkosto FIBS:n monimuotoisuussitoumuksen ja on työnantajana sitoutunut tunnistamaan ja kehittämään työntekijöidensä yksilöllisiä vahvuuksia ja tarpeita.

Lehtien jakoa

Sään armoilla

Työtapaturmia sattuu Alma Mediassa hyvin vähän kaikkialla muualla paitsi jakajien keskuudessa, jotka tekevät töitä säässä kuin säässä. Siksi yksikössä paiskitaan jatkuvasti töitä jakajien tapaturmien vähentämiseksi.

Alma_yritysvastuusivut_kokous_800x370

Täsmävalmennusta tositarpeeseen

Digitalisoitumisen myötä työntekijöihin kohdistuu uusia vaatimuksia. Siksi Alma Mediassa on otettu käyttöön ketterien valmennusten konsepti, jonka ansiosta toimialan muutoksiin on mahdollista reagoida nopeasti.

Tavoitteena osaava ja tyytyväinen henkilöstö

Työnantajana Alma Median päämäärä on tarjota henkilöstölle innostavia työtehtäviä ja monipuolisia tilaisuuksia kehittyä. Yhtä tärkeää on kehittää pitkäjänteisesti yrityskulttuuria ja rakentaa tasa-arvoista ja monimuotoista työyhteisöä.

Onnistumistaan Alma Media mittaa muun muassa vuosittaisella henkilöstötutkimuksella ja muilla kyselyillä sekä raportoimalla, onko yhtiön tietoon tullut työntekijöiden epäasialliseen kohteluun liittyviä rikkomuksia viranomaisten toimesta tai yhtiön työntekijöiden käytössä olevan Whistleblow-kanavan kautta. Yhtiössä vallitsee nollatoleranssi henkilöstön syrjinnän tai muun epäasiallisen kohtelun suhteen.

Avattu passi, jossa leimoja ulkomailta

Kotouttaja

Alma Median jakelussa työskentelee jatkuvasti enemmän ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä. Nyt jo useampi kuin joka neljäs jakaja on ulkomaista syntyperää, ja kansallisuuksiakin jakelussa on kolmisenkymmentä.

Monelle näistä ihmisistä työ jakajana on ensimmäinen oikea työpaikka Suomessa.